Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

poslanec Parlamentu ČR
člen poslaneckého klubu TOP 09
člen zastupitelstva města České Budějovice

O mně

Vystudoval jsem biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1990), doktorské studium jsem následně absolvoval ( v oboru rostlinné fyziologie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (1997). Habilitační řízení jsem uzavřel v roce 2003 a v roce 2011 jsem byl jmenovaný profesorem biochemie.

Od roku 1991 pracuji na Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích, od roku 1997 též na Jihočeské univerzitě (postupně na Biologické fakultě, Ústavu fyzikální biologie a na Přírodovědecké fakultě). Od roku 2011 působím jako děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Během své práce jsem absolvoval několik zahraničních stáží (např. na Londýnské Imperial College of Science, Medicine and Technology ve Velké Británii, kde jsem měl možnost krátce spolupracovat i s laboratoří nositele Nobelovy ceny lordem Georgem H. Porterem), podařilo se mi také získat několik zahraničních stipendií.

V roce 2003 jsem obdržel cenu Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky AV ČR. Jako vědecký pracovník se zabývám strukturní biochemií a fotosyntézou. V průběhu let jsem byl řešitelem řady národních nebo mezinárodních grantových projektů a stal se autorem více než 50 odborných publikací v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech.

V současné době přednáším na Přírodovědecké fakultě JU, kde jsem garantem studijních oborů chemie a biofyzika, dále vedu přednášky na Univerzitě Johanna Keplera v rakouském Linci. V akademickém prostředí působím jako člen rady instituce nebo vědeckých rad různých výzkumných institucí.

Ve volném čase se věnuji hudbě, motocyklovým sportům, bezmotorovému létání a pěstování bonsaí. A také politice. V roce 2010 jsem kandidoval jako nestraník do českobudějovického zastupitelstva a v říjnu 2013 jsem získal mandát poslance Parlamentu České republiky. V roce 2017 jsem mandát poslance obhájl. Jsem ženatý a s manželkou Inkou máme čtyři děti.

Občané pro Budějovice TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice